Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune

Udfra Frederikshavn Byråds mål for vindmølleplanlægningen i kommunen har der været fokus på vindenergi gennem en længere årrække.

Der har gennem 1990'erne været planlagt for en række vindmølleprojekter, som i dag er gennemført og står realiseret med vindmøller i kommunen.

Det sidste årti har vindmølleplanlægningen dog haft en pause for at blive indgangsat igen med vedtagelse af Kommuneplan 2009-2010.

De nuværende 71 vindmøller i kommunen (totalhøjde større end 25 m) er alle opstillet i perioden fra 1986-2003. I årene fra 1986-1995 blev der opstillet 30 vindmøller i kommunen med en kapacitet på 150-250 kW og en totalhøjde på 40-45 m. Disse vindmøller forventes som følge af alder nedtaget inden 2020. I årene derefter indtil 2002 blev der opstillet 37 vindmøller med en kapacitet på 600-900 kW og en totalhøjde på 65-70 m.

De senestopstillede vindmøller i Frederikshavn Kommune er 4 vindmøller på Frederikshavn Havn, der blev opstillet i 2002 og 2003 som forsøgsmøller. Vindmøllerne er de højeste og mest effektfulde i kommunen med en kapacitet på 2,3-3,0 MW og en totalhøjde på 125 m.

Gennemsnitsvindmøllen ud fra de eksistende vindmøller i Frederikshavn kommune er en 650 kW vindmølle med en totalhøjde på 63 m og en alder på ca. 15 år. Se i øvrgt mere om placering og kapacitet på de eksisterende vindmøller i kommunen i stamdataregister for vindmøller.

Med udgangspunkt i ovenstående og den stadig voksende fokus på vedvarede energi og bæredygtighed har Frederikshavn Byråd besluttet at udarbejde en temaplan for vindmøller, der udpeger nye områder til opstilling af større vindmøller.

Større vindmøller

defineres i vindmølletemaplanen som vindmøller med en totalhøjde på 125 m og op til 150m.

Mindre vindmøller

er husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller med en totalhøjde på op til 25 m.

Totalhøjden

på en vindmølle er højden fra jordoverfladen til møllevingen i den øverste position eller navhøjde/tårnhøjden plus rotorradius.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000