Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Vindenergi i Frederikshavn Kommune

Ved 0-alternativet bibeholdes de eksisterende vindmøller i områderne Kvissel Brænding, Højstrup og Østkystvejen.

I tabellen herunder ses antallet af vindmøller samt størrelsen på de eksisterende vindmøller i området. Samtidig ses produktionen pr. år og produktionen som tilsvarende antal husstandes energiforbrug. En husstand er her definieret som 2 personer, der ca. er gennemsnitshusstandsstørrelsen i Danmark. Kilde: Beregninger udfra Vindmøllesekretariatets model til udregning af overslag over produktion.

Områderne Tamholt og Donsted indeholder ikke eksisterende vindmøller. 

Område

Antal vindmøller

Mølletype

Produktion/år

Produktion

Stk.

kW

MWh/år

Antal husstande/år

Kvissel Brænding

3

250

919

200

Højstrup

4

600

4.770

1.200

Østkystvejen

8

2x600 + 6x660

9.550

2.400

I alt

9

-

15.239

3.800

 

Tallene er udregnet som gennemsnitlig årlig produktion, men er alligevel ikke direkte sammenlignelige med de tilsvarende tal for de nye vindmøller, idet en samlet reduktion i produktionen ved nedtagning af de eksisterende vindmøller før tid vil afhænge af det antal år, som de eksisterende vindmøller kunne forventes at producere, hvis de ikke blev nedtaget.

Selvom tallene ikke direkte kan sammenlignes, kan det konkluderes, at hvis vindmølletemaplanen realiseres fuldt ud, kan der leveres energi til samlet godt 7 gange så mange husstande som ved de eksisterende vindmøller i områderne Kvissel Brænding, Højstrup og Østkystvejen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000