Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Landskabet

Rent landskabsmæssigt er 0-alternativet for Frederikshavn Kommune, at de eksisterende rammeområder udlagt i kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune kan udnyttes, hvorfor de eksisterende vindmøller i områderne Kvissel Brænding, Højstrup og Østkystvejen bibeholdes.

Tamholt vil fremstå som et storskala landskab præget af opdyrkede marker og tekniske elementer som større veje, mens området ved Donsted vil fremstå som storskala landskab præget af opdyrkede marker med læhegn og større landbrugsejendomme.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000