Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Klima og luftforurening

I beskrivelsen af 0-alternativet og betydningen for klima og luftforurening fokuseres der på den gennemsnitlige årlige reducerede emission af drivhusgasser og øvrig luftforurening og affald.

Drivhusgasser

Ved 0-alternativet bibeholdes de eksisterende vindmøller i områderne Kvissel Brænding, Højstrup og Østkystvejen. Disse vindmøller giver i dag følgende reduktion i udsendelse af drivhusgasser i forhold til en situation, hvor der ikke er opstillet  vindmøller i områderne. I sidste kolonne i tabellen er drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O omregnet til CO2 enheder (CO2 ækvivalenter).

Område

 CO2 reduktion (ton/år)

CH4 reduktion (ton/år)

 N2O reduktion (ton/år)

CO2 eq reduktion (ton/år)

Kvissel Brænding

700

20

10

4.220

Højstrup

3.800

80

30

14.780

Østkystvejen

7.700

160

70

32.760

I alt

12.200

260

110

51.760

 

Tallene er udregnet som gennemsnitlig årlig reduceret emission, men er alligevel ikke direkte sammenlignelige med nedenstående tal for de nye vindmøller, som vindmølletemaplanen giver mulighed for, idet en samlet reduktion ved nedtagning af de eksiserende vindmøller før tid vil afhænge af de antal år, som de eksisterende vindmøller kunne forventes at producere, hvis de ikke blev nedtaget. Kilde: Beregninger udfra Vindmøllesekretariatets værktøj med "Skabelon til overslag over produktion" - se arket med kildedata.

Såfremt Frederikshavn Kommune udnytter de udlagte vindmølleområder bedst muligt i forhold til vindressourcen, kan der forventes følgende reduktion i udsendelse af drivhusgasser:

Område

CO2 reduktion (ton/år)

CH4 reduktion (ton/år)

N2O reduktion (ton/år)

 CO2 eq. reduktion (ton/år)

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Kvissel Brænding

12.000

18.000

300

400

110

160

52.400

76.000

Højstrup

16.000

23.000

300

500

140

210

65.700

98.600

Tamholt

17.000

26.000

400

600

150

230

71.900

109.900

Østkystvejen

13.000

26.000

300

500

110

230

53.400

107.800

Donsted

15.000

22.000

300

500

130

200

61.600

94.500

I alt

73.000

115.000

1.600

2.500

640

1.030

305.000

486.800

 

Selvom tallene ikke direkte kan sammenlignes, kan man se, at hvis vindmølletemaplanen realiseres fuldt ud, vil der ske en reduktion i udsendelse af drivhusgasser, som er godt 7 gange så stor, som hvis vindmølletemaplanen ikke realiseres, og de eksisterende forhold bibeholdes i områderne.

Øvrig luftforurening og affald

Ved 0-alternativet bibeholdes de eksisterende vindmøller i områderne Kvissel Brænding, Højstrup og Østkystvejen. Disse vindmøller giver i dag følgende reduktion i udsendelse af SO2, NOx og slagger i forhold til en situation, hvor der ikke er opstillet  vindmøller i områderne:  

Område

SO2 reduktion (ton/år)

 NOx reduktion (ton/år)

 Slagge reduktion (ton/år)

Kvissel Brænding

-

1.000

-

Højstrup

3.000

3.000

200

Østkystvejen

5.000

6.000

300

I alt

8.000

10.000

500

 

Tallene er udregnet som gennemsnitlig årlig reduceret emission, men er alligevel ikke direkte sammenlignelige med nedenstående tal for de nye vindmøller, som vindmølletemaplanen giver mulighed for, idet en samlet reduktion ved nedtagning af de eksiserende vindmøller før tid vil afhænge af de antal år, som de eksisterende vindmøller kunne forventes at producere, hvis de ikke blev nedtaget. Kilde: Beregninger udfra Vindmøllesekretariatets værktøj med "Skabelon til overslag over produktion" - se arket med kildedata.

Såfremt Frederikshavn Kommune udnytter de udlagte vindmølleområder bedst muligt i forhold til vindressourcen kan der forventes følgende reduktion i udsendelse af SO2, NOx og slagger:  

Område

SO2 reduktion (ton/år)

NOx reduktion (ton/år)

Slagge reduktion (ton/år)

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Kvissel Brænding

8.000

12.000

10.000

15.000

500

800

Højstrup

11.000

15.000

14.000

20.000

700

1.000

Tamholt

11.000

18.000

14.000

22.000

700

1.100

Østkystvejen

9.000

17.000

11.000

22.000

500

1.100

Donsted

10.000

15.000

13.000

19.000

600

1.000

I alt

49.000

77.000

62.000

98.000

3.000

5.000

 

Selvom tallene ikke direkte kan sammenlignes, kan man se, at hvis vindmølletemaplanen realiseres fuldt ud, vil der ske en reduktion i udsendelse af SO2, NOx og slagger som er godt 7 gange så stor, som hvis vindmølletemaplanen ikke realiseres, og de eksisterende forhold bibeholdes i områderne.

  

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000