Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

6. 0-alternativ for hele kommunen

For at kunne lave en miljøvurdering er det nødvendigt at have et sammenligningsgrundlag.

0- alternativet beskriver, hvordan den sandsynlige udvikling bliver, hvis vindmølletemaplanen ikke gennemføres.

0-alternativet er den eksisterende kommuneplan 2009-2020 med gældende retningslinjer og rammebestemmelser samt endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner.

I dette afsnit beskrives 0-alternativet i forhold til landskabet, udnyttelsen af vindenergien samt betydningen for drivhusgasser og øvrig luftforurening og affald i Frederikshavn Kommune.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000