Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Miljøvurdering af vindmølletemaplanen

Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer.

Lovens formål er:

  • at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og
  • at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000