Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.8 Visualisering, herunder visuel effekt

Der er udarbejdet en visualisering af området med placering af 4 stk. vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Visualiseringen er lavet med henblik på at give et billede af den fremtidige rummelige oplevelse af omgivelserne og landskabet i samspil med vindmøllerne.

Vindmøllerne er visualiseret fra Gl. Siversletvej ved Dybvad vest for vindmølleområdet og fra Frimosevej syd for vindmølleområdet ved Præstbro.

Se visualiseringen i  visualisering_af_donsted.pdf (6.1 MB).

Visualiseringen fra Gl. Siversletvej repræsenterer indblikket til vindmøllerne fra Dybvad og de nyudstykkede boligområder i byen. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. 10 m lavere end den nærmeste del af vindmølleområdet og ca. 25-30 m lavere end den fjerneste del af vindmølleområdet hvorfor vindmøllerne alt andet lige opleves større i landskabet. Vindmøllerne opleves som fritstående i et storskalalandskab, der i forvejen er præget af højspændingsledninger og master.

Visualiseringen fra Frimosevej repræsenterer oplevelsen af vindmølleområdet fra syd med de beboelser der findes i området. Kotemæssigt ligger dette punkt ca.  20 m lavere end den midterste del af vindmølleområdet hvorfor vindmøllerne også her alt andet lige opleves større i landskabet. Den mellemliggende skov udvisker imidlertidig denne størrelsesvirkning og møllerne fremstår ikke som fritstående i landskabet men indpasset med de øvrige landskabselementer.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000