Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.7 Tekniske anlæg, herunder trafik

Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart

Området krydser kommunevejen Donstedvej. Der er ingen jernbaner eller flyvepladser i nærheden af området.

Radiokæde- og telefonforbindelser

Telesignaler kan blive påvirket af vindmøller, hvis vindmøllerne står i den linje der forbinder to sendemaster. IT- og Telestyrelsen oplyser, at hver enkelt operatør har selvstændig høringsret. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører, men dette vil blive gjort når der udarbejdes VVM-redegørelse for hvert enkelt projekt. Ofte kan man afværge eventuel gene ved at rokere om på de enkelte møller indenfor et vindmølleområde.

Naturgasledninger

Der er ingen naturgasledninger i nærheden af området.

Højspændingsmaster

Afstanden til højspændingsmaster beliggende vest for området er ca.  1.000 meter.

Udbygning af transmissions- og distributionsnet

Ingen planlagte i området.

Tårne, master, høje huse og andre høje elementer i landskabet

Ingen i nærheden af området.

Skydeterræn

Ingen.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000