Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.4 Byvækst og boligområder

Den nærmeste bymæssige bebyggelse til vindmølleområdet ved Donsted er Præstbro i en afstand af ca. 2,7 km og Dybvad i en afstand af ca. 1,8 km. Der er ingen planer om fremtidig byudvikling i byerne, da de i forvejen indeholder udlagte uudnyttede boligområder. Dybvad, der er den største af lokalbyerne, har 2 boligområder udlagt mod vindmølleområdet, hvoraf den ene er en forholdsvis ny udstykning (rammeområde SAE.B.06.03 og rammeområde SAE.B.06.02).

Præstbro har ligeledes et boligområde, der har retning ad vindmølleområdet (rammeområde SAE.B.11.01).

I forhold til de grønne strukturer i det åbne land henledes opmærksomheden på beskrivelsen af landskabet og naturen under punkt 5.5 og 5.6.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000