Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.3 Overordnet arealanvendelse

Overordnet arealanvendelse

Vindmølleområdet indgår i et større udpeget naturområde ifølge retningslinje 5.5.3 i Kommuneplan 2009-2020. Det vurderes, at opstilling af vindmøller i dette område kan ske under hensyntagen til områdets natur- og landskabsinteresser.

Råstofindvinding og skovrejsning

Området rummer ikke udpegede arealer til råstofindvinding eller skovrejsning.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt forurenet jord i området, jf. Lov om forurenet jord, og der forventes ikke at være forurenet jord i området. Etablering af vindmøller udgør ikke speciel risiko for jordforurening.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000