Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.2 Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder

De nærmeste vindmøller til vindmølleområdet ved Donsted er 3 stk. mindre vindmøller fra 1989-1991, der står ca. 4,0-4,4 km fra vindmølleområdet vest for Flauenskjold i Brønderslev Kommune.

I forhold til Vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper skal vindmølleområdet ved Donsted ses i forhold til de eksisterende vindmøller og vindmølleområder inden for 28 x totalhøjden, hvilket vil sige inden for en afstand af ca. 4,0 km.

Ved lokalplanlægning og VVM for vindmøller i området ved Donsted er det således ikke påkrævet, at vindmølleområdet vurderes i forhold til andre vindmøller i området.

Detaljeret information om de eksisterende vindmøller i området kan hentes i Energistyrelsens stamregister for vindmøller.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000