Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5.1 Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen

Vindmølleområde ved Donsted ligger ca. 2,7 km nord for Præstbro og ca. 1,8 km SØ for Dybvad. Området ligger på tværs af Donstedvej og op ad et skovareal ved Donsted Kær.

Vindmølleområdet kan indeholde min. 3 vindmøller og max. 4 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og en max. totalhøjde på 140 m. Antallet af vindmøller vil afhænge af totalhøjden på vindmøllerne. Større totalhøjde på vindmøllerne medfører færre vindmøller i området.

Vindressourcen i vindmølleområdet er relativ god, idet middelvindhastigheden er ca. 7,3-7,4 m/s i 100 m’s højde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000