Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

5. Donsted

Det udlagte vindmølleområde ved Donsted ligger i den sydlige del af Frederikshavn Kommune ca. 1,2 km øst for motorvej E45 lige nord for kommunegrænsen til Brønderslev Kommune.

Se placering af området i kortet over vindmølleområder i Frederikshavn Kommune samt rammebestemmelsen for området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000