Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.8. Visualisering, herunder visuel effekt

Der er udarbejdet en visualisering af området med placering af 4 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 m sammen med de allerede planlagte 3 stk. vindmøller med en totalhøjde på 107 m, der ligger i samme vindmølleområde. Visualiseringen er lavet med henblik på at give et billede af den fremtidige rummelige oplevelse af omgivelserne og landskabet i samspil med vindmøllerne.

Vindmøllerne er visualiseret fra rundkørslen ved Aalborgvej/Østkystvejen nord for vindmølleområdet og fra Ørtoftvej vest for området samt syd for området fra Dyrhedenvej.

Se visualiseringen i  visualisering_af_oestkystvejen.pdf (8.7 MB).

Visualiseringen fra Aalborgvej/Østkystvejen repræsenterer en af de større og stærkt trafikerede indfaldsveje til Sæby. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. 10 m højere end vindmølleområdet og vindmøllerne opleves derfor alt andet lige mindre i landskabet. Vindmøllerne opstilles desuden i et område der i forvejen er præget af andre høje elementer. Samspillet med de i forvejen lokalplanlagte vindmøller på 107 m virker ikke problematisk og de to grupper af vindmøller fremstår som et let opfatteligt mønster.

Visualiseringen fra Ørtoftvej repræsenterer indblikket til vindmøllerne fra beboelserne vest for området samt den sydlige tilkørsel til motorvejen. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. i samme højde som vindmølleområdet. Møllerne opleves som fritstående i et storskalalandskab og samspillet med de i forvejen lokalplanlagte vindmøller på 107 m virker også her som et let opfatteligt mønster.

Visualiseringen fra Dyrhedenvej repræsenterer oplevelsen af vindmølleområdet fra syd. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. i samme højde som vindmølleområdet. Også her opleves møllerne som fritstående i et storskalalandskab og i et let opfatteligt mønster med allerede lokalplanlagte vindmøller. Sammenlignet med de eksisterende forhold fremstår de fremtidige vindmøllegrupper i et klart mønster.

 

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000