Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.7 Tekniske anlæg, herunder trafik

Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart

Der er ingen jernbaner, større veje eller flyvepladser i nærheden af området.

Radiokæde- og telefonforbindelser

Telesignaler kan blive påvirket af vindmøller, hvis vindmøllerne står i den linje der forbinder to sendemaster. IT- og Telestyrelsen oplyser, at hver enkelt operatør har selvstændig høringsret. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører, men dette vil blive gjort når der udarbejdes VVM-redegørelse for hvert enkelt projekt. Ofte kan man afværge eventuel gene ved at rokere om på de enkelte møller indenfor et vindmølleområde.

Naturgasledninger

Afstanden til naturgasledning beliggende nord for området er ca. 350 m.

Højspændingsmaster

Der er ingen højspændingsmaster i nærheden af området.

Udbygning af transmissions- og distributionsnet

Ingen planlagte i området.

Tårne, master, høje huse og andre høje elementer i landskabet

Der er 2 eksisterende vindmøller i den nordøstlige del af området. Endvidere planlægges der pt. for 3 nye vindmøller i den nordøstlige del af området.

Der er 6 eksisterende vindmøller i den sydlige del af området.

I forbindelse med etablering af nye møller i området skal der tages de nødvendige hensyn til de eksisterende møller, i det omfang de bibeholdes.

Skydeterræn

Ingen

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000