Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.4 Byvækst og boligområder

Vindmølleområdet ved Østkystvejen ligger i udkanten af den sydvestlige del af Sæby. Vindmølleområdet grænser op til et vindmølleområde ved ejendommen Kragelund (rammeområde SAE.T.04.13) og et erhvervsområde ved ejendommen Øster Knæverhede udlagt til produktionserhverv (rammeområde SAE.E.04.37).

Ca. 500 m vest for vindmølleområdet er der udlagt et areal til Transportcenter Sæby Syd (rammeområde SAE.E.04.46) samt liberalt erhverv ved den tidligere Volstrup Skole (rammeområde SAE.E.04.49). I tilknytning til disse erhvervsarealer er der udlagt 2 perspektivområder til erhverv (rammeområde SAE.E.04.48 og rammeområde SAE.E.04.47).

I den sydlige del af Sæby ca. 1,5 km fra vindmølleområdet ved Østkystvejen er der med Kommuneplan 2009-2020 udlagt et større areal til byudvikling ved Solsbæk Strand øst for Sølystvej og bag den eksisterende boligbebyggelse mod Solsbækvej (rammeområde SAE.B.04.15). I tilknytning til området er der desuden udlagt et perspektivområde til boliger, der afslutter bebyggelsen mod det åbne land (rammeområde SAE.B.04.16).

Vindmølleområdet ved Østkystvejen ligger forholdsvis tæt på det større offentlige rekreative fritidsområde i Sæbygård skov, som afgrænser en stor del af Sæby mod det åbne land. Sæbygård skov rummer mange rekreative værdier, herunder bla. Sæby golfbane, Sæbygård Slot samt skovarealerne med offentlige stier. I den sydlige del af Sæby er der desuden udlagt et større rekreativt område ved Kjeldgaards Plantage (rammeområde SAE.R.04.89).

I forhold til de grønne strukturer i det åbne land henledes opmærksomheden på beskrivelsen af landskabet og naturen under punkt 4.5 og 4.6.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000