Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.2 Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder

Vindmølleområdet ved Østkystvejen indeholder 2 eksisterende vindmølleområder. Det ene vindmølleområde indeholder 2 stk. 600 kW vindmøller med en totalhøjde på 67 m. Vindmøllerne er opstillet i vinteren 1996-1997 (rammeområde SAE.T.04.10). Det andet vindmølleområde indeholder 6 stk. 660 kW vindmøller med en totalhøjde på 68,5 m. Disse vindmøller er opstillet i perioden fra vinteren 1998 til efteråret 2002 (rammeområde SAE.T.04.11).

Det er en grundlæggende forudsætning for udnyttelse af vindmølleområdet ved Østkystvejen, at de i alt 8 stk. vindmøller i de 2 eksisterende vindmølleområder nedtages, førend nye vindmøller kan opstilles.

I den nordøstlige del af vindmølleområdet ved ejendommen Kragelund er der i 2011 planlagt for opstilling af 3 stk. vindmøller med en totalhøjde på max. 107 m, se planlægning for Vindmøller ved Kragelund. En forudsætning for denne planlægning er, at 2 mindre enkeltstående vindmøller umiddelbart vest for Østkystvejen op ad vindmølleområdet ved Kragelund nedtages.

Ca. 3,8 km nord for vindmølleområdet ved Østkystvejen ligger vindmølleområdet ved Tamholt. Derudover er der opstillet en enkeltstående 150 kW vindmølle med en totalhøjde på 41,2 m SV for området. Vindmøllen er opstillet i sommeren 1987.

I forhold til Vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper skal vindmølleområdet ved Østkystvejen ses i forhold til de eksisterende vindmøller og vindmølleområder inden for 28 x totalhøjden, hvilket vil sige inden for en afstand af 4,2 km.

Ved lokalplanlægning og VVM for vindmøller i området ved Østkystvejen skal den landskabelige påvirkning således belyses særskilt i forhold til det planlagte vindmølleområde ved Tamholt og ved ejendommen Kragelund samt den enkeltstående vindmølle SV for vindmølleområdet.

Detaljeret information om de eksisterende vindmøller i området kan hentes i Energistyrelsens stamregister for vindmøller.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000