Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

4.1 Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen

Vindmølleområde ved Østkystvejen ligger ca. 500 m SØ for Transportcenter Sæby og ca. 600 m syd for Aalborgvej.

Vindmølleområdet kan indeholde min. 4 vindmøller og max. 5 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og en max. totalhøjde på op til 150 m. Antallet af vindmøller vil afhænge af totalhøjden på vindmøllerne. Større totalhøjde på vindmøllerne medfører færre vindmøller i området.

Vindressourcen i vindmølleområdet er relativ god, idet middelvindhastigheden er ca. 7,4-7,5 m/s i 100 m’s højde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000