Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.8 Visualisering, herunder visuel effekt

Der er udarbejdet en visualisering af området med placering af 5 stk. vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Visualiseringen er lavet med henblik på at give et billede af den fremtidige rummelige oplevelse af omgivelserne og landskabet i samspil med vindmøllerne.

Vindmøllerne er visualiseret fra Gadholtvej NØ for vindmølleområdet samt syd for området fra motorvejsafkørslen ved Transportcenter Sæby Syd.

Se visualiseringen i  visualisering_af_tamholt.pdf (8.6 MB).

Området fremstår i dag som en stor åben flade afbrudt af naturlige sænkninger. Dette opleves især fra motorvej E45. Etablering af vindmøller det pågældende sted vil stadig tillade udsynet til åbent land og de naturlige sænkninger vil fremstå endnu tydeligere.

Visualiseringen fra Gadholtvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra det højeste punkt på vej mod Understed. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. 50 m højere end plateauerne i vindmølleområdet. Vindmøllerne opleves derfor alt andet lige mindre i landskabet set fra dette punkt og man vil kun opleve mølletoppene med vinger og møllehus. Bevoksningen i det mellemliggende areal skærmer for det fulde indblik til vindmøllerne.

Visualiseringen fra transportcenter Sæby Syd repræsenterer et trafikalt knudepunkt hvor hovedvejen mellem Sæby og Aalborg krydser motorvejen. Kotemæssigt ligger dette punkt ca. 10 m lavere end plateauerne i vindmølleområdet. Den eksisterende bevoksning mellem foto standpunktet og vindmølleområdet forhindrer et fuldt indblik til vindmøllerne og de skelnes ikke klart i landskabet, der her i forvejen er præget af andre høje elementer.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000