Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.7 Tekniske anlæg, herunder trafik

Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart

Afstanden til Sæby Flyveplads, Understedvej 150, beliggende vest for området er ca. 2.200 m. Afstanden til motorvej E45 beliggende øst for området er ca. 230 m. Der er ingen jernbaner i nærheden af området.

Radiokæde- og telefonforbindelser

Telesignaler kan blive påvirket af vindmøller, hvis vindmøllerne står i den linje der forbinder to sendemaster. IT- og Telestyrelsen oplyser, at hver enkelt operatør har selvstændig høringsret. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører, men dette vil blive gjort når der udarbejdes VVM-redegørelse for hvert enkelt projekt. Ofte kan man afværge eventuel gene ved at rokere om på de enkelte møller indenfor et vindmølleområde.

Naturgasledninger

Der er ingen naturgasledninger i nærheden af området.

Højspændingsmaster

Afstanden til højspændingsmaster beliggende vest for området er ca. 700 m.

Udbygning af transmissions- og distributionsnet

Ingen planlagte i området.

Tårne, master, høje huse og andre høje elementer i landskabet

Ingen i nærheden af området.

Skydeterræn

Ingen i nærheden af området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000