Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.4 Byvækst og boligområder

Vindmølleområdet ved Tamholt ligger vest for Sæby og i en afstand af 3-4 km fra flere udlagte boligområder, der afgrænser byen mod vest. I Kommuneplan 2009-2020 er der udlagt 3 nye boligområder, som udgør den fremtidige byudvikling i den nordlige del af Sæby.

Der er således udlagt et nyt boligområde ved Birkevej ca. 3,4 km fra vindmølleområdet (rammeområde SAE.B.02.16) og et nyt boligområde ved Boelsmindevej ca. 3,5 km fra vindmølleområdet (rammeområde SAE.B.02.14) samt et boligområde ved Langtvedvej ca. 3,0 km fra vindmølleområdet (rammeområde SAE.B.02.15).

I det åbne land er den nærmeste planlagte boligbebyggelse et boligområde i Understed, som ligger i en afstand af ca. 1,3 km NØ for vindmølleområdet (rammeområde SAE.B.14.01).

Lokalbyerne Hørby og Syvsten ligger henholdsvis 4,4 km og 3,7 km fra vindmølleområdet og indeholder begge boligområder, der vender mod vindmølleområdet.

Vindmølleområdet ved Tamholt ligger forholdsvis tæt på det større offentlige rekreative fritidsområde i Sæbygård skov, som afgrænser en stor del af Sæby mod det åbne land. Området rummer mange rekreative værdier, herunder bla. Sæby golfbane, Sæbygård Slot samt skovarealerne med offentlige stier.

I forhold til de grønne strukturer i det åbne land henledes opmærksomheden på beskrivelsen af landskabet og naturen under punkt 3.5 og 3.6.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000