Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.2 Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder

Vindmølleområdet ligger ca. 3,8 km nord for et eksisterende udlagt vindmølleområde med 2 stk. 600 kW vindmøller med en totalhøjde på 67 m. Vindmøllerne er opstillet i vinteren 1996-1997 (rammeområde SAE.T.04.10). Ca. 300 m fra dette vindmølleområde og ca. 4,4 km fra vindmølleområdet ved Tamholt findes endnu et eksisterende vindmølleområde bestående af 6 stk. 660 kW vindmøller med en totalhøjde på 68,5 m. Disse vindmøller er opstillet i perioden fra vinteren 1998 til efteråret 2002 (rammeområde SAE.T.04.11).

Derud over findes der 2 mindre enkeltstående vindmøller i området. Den ene er placeret ca. 4,2 km vest for området ved Tamholt og er opstillet i vinteren 1988. Vindmøllen er en 150 kW vindmølle. Den anden vindmølle er placeret ca. 3,6 km fra området ved Tamholt og er en 200 kW vindmølle med en totalhøjde på 42,5 m, opstillet i foråret 1988.

I forhold til Vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper skal vindmølleområdet ved Tamholt ses i forhold til de eksisterende vindmøller og vindmølleområder inden for 28 x totalhøjden, hvilket vil sige inden for en afstand af 4,2 km.

Ved lokalplanlægning og VVM for vindmøller i området ved Tamholt, skal den landskabelige påvirkning således belyses særskilt i forhold til det eksisterende vindmølleområde 3,8 km fra vindmølleområdet ved Tamholt samt de to enkeltstående vindmøller i henholdsvis 4,2 km og 3,6 km afstand fra vindmølleområdet ved Tamholt. I lokalplanlægningen og VVM’en for Tamholt vælges det dog at medtage begge vindmølleområder beliggende ca. 4 km syd for vindmølleområdet ved Tamholt til vurdering af landskabspåvirkningen, da de ligger så forholdsvist tæt på hinanden og samlet udgør en gruppe af vindmøller.

Vindmølleområdet ved Tamholt skal samtidig ses i sammenhæng med det udlagte vindmølleområde i vindmølletemaplanen ved Østkystvejen, der på sigt erstatter de ovennævnte 2 vindmølleområder beliggende ca. 4 km syd for vindmølleområdet ved Tamholt, jf. vindmølleområdet ved Østkystvejen.

Detaljeret information om de eksisterende vindmøller i området kan hentes i Energistyrelsens stamregister for vindmøller.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000