Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

3.1 Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen

Det udlagte vindmølleområde ved Tamholt ligger ca. 850 m SV for Understed og ca. 230 m vest for motorvej E45. Ca. 1.200 m SØ for området ligger Sæby golfbane.

Vindmølleområdet kan indeholde min. 3 vindmøller og max. 6 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og max. totalhøjde på op til 150 m. Antallet af vindmøller vil afhænge af totalhøjden på vindmøllerne. Større totalhøjde på vindmøllerne medfører færre vindmøller i området.

Vindressourcen i vindmølleområdet er relativ god, idet middelvindhastigheden er ca. 7,3-7,4 m/s i 100 m’s højde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000