Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.8 Visualisering, herunder visuel effekt

Der er udarbejdet en visualisering af området med placering af 4 stk. vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Visualiseringen er lavet med henblik på at give et billede af den fremtidige rummelige oplevelse af omgivelserne og landskabet i samspil med vindmøllerne.

Vindmøllerne er visualiseret fra Stenhøjvej øst for vindmølleområdet og fra Lendumvej syd for området.

Se visualiseringen i  visualisering_af_hoejstrup.pdf (8.1 MB).

Visualiseringen fra Stenhøjvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra indkørslen til Stenhøj. Kotemæssigt ligger Stenhøjvej omkring 20 m højere end vindmøllerne og disse vil derfor alt andet lige opleves mindre i landskabet. Landskabet falder jævnt mellem Stenhøjvej og vindmølleområdet samtidig med at større beplantninger er fraværende i området. Derfor opleves et forholdsvist frit indsyn til vindmøllerne.

Visualiseringen fra Lendumvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra Thorshøj. Kotemæssigt ligger dette punkt i ca. samme højde som vindmøllerne hvorfor disse opleves i fuld højde. I det åbne landskab med spredte bebyggelser og bevoksninger opleves vindmøllerne som frit stående og oplevelsen af en bred horisont forhindres ikke af vindmøllernes tilstedeværelse. 

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000