Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.7 Tekniske anlæg, herunder trafik

Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart

Der er ingen jernbaner, større veje eller flyvepladser i nærheden af området.

Radiokæde- og telefonforbindelser

Telesignaler kan blive påvirket af vindmøller, hvis vindmøllerne står i den linje der forbinder to sendemaster. IT- og Telestyrelsen oplyser, at hver enkelt operatør har selvstændig høringsret. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører, men dette vil blive gjort når der udarbejdes VVM-redegørelse for hvert enkelt projekt. Ofte kan man afværge eventuel gene ved at rokere om på de enkelte møller indenfor et vindmølleområde.

Naturgasledninger

Der er ingen naturgasledninger i nærheden af området.

Højspændingsmaster

Afstanden til højspændingsmaster beliggende øst for området er ca. 150 m.

Udbygning af transmissions- og distributionsnet

Ingen planlagte i området.

Tårne, master, høje huse og andre høje elementer i landskabet

Der er 4 eksisterende vindmøller umiddelbart ved området. Disse forventes nedtaget i forbindelse med etablering af nye vindmøller i området.

Afstanden til eksisterende vindmøller beliggende sydvest for området er ca. 1.600 m.

Skydeterræn

Ingen i nærheden af området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000