Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.4 Byvækst og boligområder

Vindmølleområdet ved Højstrup ligger ca. 5,5 km fra Østervrå, der er en større lokalby med indtil flere udlagte boligområder mod vindmølleområdet. Thorshøj og Hørby ligger henholdsvis ca. 3,5 km og ca. 5.8 km fra vindmølleområdet, hvor der ligeledes er udlagte boligområder ud mod vindmølleområdet. Lokalbyerne Understed, Gærum, Skærum og Lendum, med en afstand fra vindmølleområdet på henholdsvis ca. 7,8 km, 6,5 km 6,4 km og 3,7 km, er ligeledes placeret i nærområdet af vindmølleområdet med et mindre antal støjfølsomme arealer mod vindmølleområdet.

Der er ikke planlagt fremtidig byudvikling i nærheden af vindmølleområdet, lige som der heller ikke findes grønne strukturer i forbindelse med byerne, som skal tages i betragtning. Opmærksomheden henledes i stedet på beskrivelsen af landskabet og naturen under punkt 2.5 og 2.6.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000