Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.2 Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder

Vindmølleområdet ved Højstrup ligger ca. 1,6 km øst for et eksisterende lokalplanlagt vindmølleområde i Frederikshavn Kommune med 5 stk. 750 kW vindmøller med en totalhøjde på 69 m. Vindmøllerne er opstillet i sommeren 2000 (lokalplan SAE.20.55). Ca. 3.500 m NV for vindmølleområdet findes i Hjørring Kommune endnu et eksisterende vindmølleområde med 5 stk. 660 kW vindmøller med en totalhøjde på 68,5 m. Disse vindmøller er opstillet i sommeren 1999 (Lokalplan 03.10.1998).

Derudover findes der 6 mindre enkeltstående vindmøller i området.

I forhold til Vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper skal vindmølleområdet ved Højstrup ses i forhold til eksisterende vindmøller og vindmølleområder inden for 28 x totalhøjden, hvilket vil sige inden for en afstand af ca. 3,7 km.

Ved lokalplanlægning og VVM for vindmøller i området ved Højstrup, skal den landskabelige påvirkning således belyses særskilt i forhold til de 2 eksisterende vindmølleområder vest og NV for vindmølleområdet samt de nævnte enkeltstående vindmøller.

Detaljeret information om de eksisterende vindmøller i området kan hentes i Energistyrelsens stamregister for vindmøller.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000