Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.1 Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen

Det udlagte vindmølleområde ved Højstrup ligger ca. 200 m syd for kommunegrænsen til Hjørring Kommune og ca. 3,5 km nord for Thorshøj. Området er placeret ca. 1,0 km nord for Brønderslevvej på adressen Højstrupvej 42, Østervrå.

Vindmølleområdet er sammenfaldende med et eksisterende vindmølleområde med 4 stk. 600 kW vindmøller med en totalhøjde på 67 m. Vindmøllerne er opstillet i vinteren 1996/1997 (rammeområde SAE.T.14.02). Det er en forudsætning for anvendelse af vindmølleområdet ved Højstrup, at de eksisterende 4 vindmøller nedtages.

Der foreligger ingen lokalplan for vindmølleområdet, men derimod en deklaration tinglyst pr. 23. april 1997 om vejadgang til vindmøllerne. Vindmøllerne er i sin tid opstillet på baggrund af en landzonetilladelse.

Det nye vindmølleområde kan indeholde min. 3 og max. 4 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m og en max. totalhøjde på 130 m.

Vindressourcen i vindmølleområdet er relativ god, idet middelvindhastigheden er ca. 7,4-7,5 m/s i 100 m’s højde.

Plan- og Miljøudvalget har i efterråret 2010 besluttet at igangsætte konkret planlægning for vindmøller ved Højstrup. Denne planlægning forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2011. Plangrundlaget omfatter VVM-redegørelse, miljøvurdering og lokalplan samt kommuneplantillæg og muliggør opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 125 m.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000