Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2.10 Opsamling

Der er 4 eksisterende vindmøller i forbindelse med området. Det er en forudsætning for udnyttelse af området, at de eksisterende 4  møller fjernes.

Opstilling af møller i området vurderes at være i overensstemmelse med landskabelige intereser.

Forekomsten af beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven §3 beliggende i en økologisk forbindelse på tværs af området udelukker ikke at der kan opstilles vindmøller. En efterfølgende VVM skal dog tage hånd om hensynet til dette forhold.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000