Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

2. Højstrup

Det udlagte vindmølleområde ved Højstrup ligger i den nordlige del af kommunen.

Se placeringen af området i kortet over vindmølleområder i Frederikshavn Kommune samt rammebestemmelsen for området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000