Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.8 Visualisering, herunder visuel effekt

Der er udarbejdet en visualisering af området med placering af 3 stk. vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Visualiseringen er lavet med henblik på at give et billede af den fremtidige rummelige oplevelse af omgivelserne og landskabet i samspil med vindmøllerne.

Vindmøllerne er visualiseret fra Vendsysselvej øst for området og fra Ravnshøjvej vest for området samt fra krydset mellem Bækmojenvej og Hjørringvej SØ for vindmølleområdet.

Se visualiseringen i  visualisering_af_kvissel_braending.pdf (14.6 MB).

Visualiseringen fra Vendsysselvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra udkanten af Frederikshavn. Kotemæssigt ligger Vendsysselvej i samme højde som vindmøllerne og man vil derfor opleve møllerne i fuld højde hvis den skærmende bevoksning langs Vendsysselvej fjernes. Det må tilstræbes at denne bevoksning bibeholdes.

Visualiseringen fra Ravnshøjvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra indkørslen til Kvissel. Kotemæssigt ligger punktet på Ravnshøjvej 10 m højere end vindmøllerne hvorfor disse alt andet lige opleves mindre. De eksisterende læhegn skærmer desuden for indblikket til vindmøllerne.

Visualiseringen fra krydset mellem Bækmojenvej og Hjørringvej repræsenterer oplevelsen af vindmøllerne fra én af de store indfaldsvej til Frederikshavn. Kotemæssigt ligger dette punkt omkring 30 m højere end vindmøllerne hvilket igen medfører at de alt andet lige opleves mindre i landskabet. Bevoksning i området skærmer også her for indblikket til vindmøllerne.

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000