Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.7 Tekniske anlæg, herunder trafik

Nærhed til jernbaner, sejlads og flyvepladser/luftfart

Afstanden til jernbanen mellem Frederikshavn og Hjørring beliggende nord for området er 125 meter. Der er ingen større veje eller flyvepladser i nærheden af området.

Radiokæde- og telefonforbindelser

Telesignaler kan blive påvirket af vindmøller, hvis vindmøllerne står i den linje der forbinder to sendemaster. IT- og Telestyrelsen oplyser, at hver enkelt operatør har selvstændig høringsret. Der er ikke foretaget høring af hele planen ved de enkelte operatører, men dette vil blive gjort når der udarbejdes VVM-redegørelse for hvert enkelt projekt. Ofte kan man afværge eventuel gene ved at rokere om på de enkelte møller indenfor et vindmølleområde.

Naturgasledninger

Der er ingen naturgasledninger i nærheden af området.

Højspændingsmaster

Afstanden til højspændingsmaster beliggende syd for området er ca.  800 meter.

Udbygning af transmissions- og distributionsnet

Ingen planlagte i området.

Tårne, master, høje huse og andre høje elementer i landskabet

Afstanden til eksisterende vindmøller beliggende syd for området er ca. 450 meter.

Skydeterræn

Ingen i nærheden af området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000