Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.4 Byvækst og boligområder

Vindmølleområdet ved Kvissel Brænding ligger midt i mellem lokalbyerne Ravnshøj, Kvissel, Øster Holmen og Elling med en afstand til byerne på henholdsvis ca. 1,3 km, 1,2 km, 1,3 km og 1,5 km. Alle 4 byer har udlagte boligområder liggende ud mod vindmølleområdet.

Øst for vindmølleområdet i en afstand af ca. 900 findes yderkanten af Frederikshavn By, hvor der ligeledes er udlagt et større område til boliger (rammeområde FRE.B.17.02).

I forhold til fremtidig byudvikling er der planlagt boligudbygning af Ravnshøj i retning mod vindmølleområdet, idet der er udlagt et større areal til boliger (perspektiv rammeområde FRE.B.05.05). I Elling er der ligeledes disponeret med boligudbygning i retning af vindmølleområdet (perspektiv rammeområde FRE.B.02.07).

Der ud over er der udlagt et område til offentligt formål ca. 1,0 km syd for vindmølleområdet (rammeområde FRE.O.05.07). Området anvendes til Ravnshøj losseplads.

Vindmølleområdet influerer ikke på den grønne struktur i og omkring byerne i nærområdet. I stedet henledes opmærksomheden på beskrivelsen af landskabet og naturen under punkt 1.5 og 1.6.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000