Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.3 Overordnet arealanvendelse

Overordnet arealanvendelse

Området er udpeget som særligt værdifuldt jordbrugsområde og jordbrugsområde ifølge retningslinjerne 5.2.2 og 5.2.3 i Kommuneplan 2009-2020. Da vindmøllerne ikke forhindrer en fortsat udnyttelse af arealerne til markdrift er fastlæggelsen af dette vindmølleområde ikke i strid med retningslinjerne i kommuneplanen.

Råstofindvinding og skovrejsning

Området rummer ikke udpegede arealer til råstofindvinding eller skovrejsning.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt forurenet jord i området, jf. Lov om forurenet jord, og der forventes ikke at være forurenet jord i området. Etablering af vindmøller udgør ikke speciel risiko for jordforurening.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000