Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.2 Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder

Vindmølleområdet ligger ca. 350 m nord for et eksisterende lokalplanlagt vindmølleområde ved Ribberholt med 3 stk. 250 kW vindmøller med en totalhøjde på 42 m. Vindmøllerne er opstillet i efteråret 1988. Der er ikke noget rammeområde for vindmølleområdet, men derimod en lokalplan (lokalplan FRE.20.03.01). Derudover findes der en enkeltstående 150 kW vindmølle med en totalhøjde på 42,5 m ca. 1,2 km NV for vindmølleområdet ved Kvissel Brænding. Vindmøllen er opstillet i efteråret 1989.

I forhold til Vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper skal vindmølleområdet ved Kvissel Brænding ses i forhold til eksisterende vindmølleområder inden for 28 x totalhøjden, hvilket vil sige inden for en afstand af 3,5 km.

Ved lokalplanlægning og VVM for vindmøller i området ved Kvissel Brænding, skal den landskabelige påvirkning således belyses særskilt i forhold til det eksisterende vindmølleområde ved Ribberholt og den nævnte enkeltstående vindmølle.

Detaljeret information om de eksisterende vindmøller i området kan hentes i Energistyrelsens stamregister for vindmøller.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000