Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1.1 Beskrivelse af vindmølleområdet, herunder vindressourcen

Det udlagte vindmølleområde ved Kvissel Brænding ligger langs jernbanen fra Frederikshavn til Kvissel i en afstand af 125 m syd for banearealet. Vindmølleområdet ligger ca. 900 m fra den vestlige afgræsning af Frederikshavn By og ca. 1,2 km øst for Kvissel. Desuden er området placeret ca. 1,5 km SV for den vestlige afgrænsning af Elling.

Vindmølleområdet kan indeholde 3 vindmøller med en totalhøjde på 125 m.

Vindressourcen i vindmølleområdet er relativ god, idet middelvindhastigheden er ca. 7,5 m/s i 100 m’s højde.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000