Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

1. Kvissel Brænding

Det udlagte vindmølleområde ved Kvissel Brænding ligger vest for Frederikshavn By.

Se placeringen af området i kortet over nye vindmølleområder i Frederikshavn Kommune samt rammebestemmelsen for området.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000