Kommuneplan 2015
Vindmølletemaplan

Miljøvurdering af hvert vindmølleområde

De 5 udlagte vindmølleområder i Frederikshavn Kommune er miljøvurderet enkeltvis med en opdeling, som følger:

  1. Beskrivelse af området, herunder vindressourcen
  2. Sammenhæng med eksisterende og fremtidige vindmølleområder
  3. Overordnet arealanvendelse
  4. Byvækst og boligområder
  5. Landskab, herunder kulturmiljø
  6. Naturtyper- og arter samt grund- og overfladevand
  7. Tekniske anlæg, herunder trafik
  8. Visualisering, herunder visuel effekt
  9. Befolkning og sundhed, herunder støj
  10. Opsamling

Læs miljøvurderingen af hvert enkelt vindmølleområde i menuen her til venstre.

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000