Retningslinjer

I menuen til venstre kan du læse de konkrete retningslinjer, der er gældende i følge Kommuneplan 2014-2025.

I retningslinjerne redegøres der f.eks. for, hvilke hensyn, der skal tages, når byerne udvikles, eller hvilke muligheder, der er for at skabe nye friluftsaktiviteter.