Kommuneplan 2015

9. Havne

9.1 Erhvervshavne

For at understøtte udviklingen af eksisterende og nye forretningsområder inden for det maritime område samt fødevare- og energiområdet er Skagen og Frederikshavn Havne udpeget som erhvervshavne.

Da begge havne har stor betydning for lokalsamfundets indtægter og beskæftigelse, skal der støttes op om havnenes udviklingsplaner for, at havnene fortsat kan være konkurrencedygtige i forhold til det globale marked.

Eksisterende og nye erhvervsaktiviteter på havnene skal sikres udviklingsmuligheder. Bymæssige og rekreative interesser skal således ikke kunne medføre skærpede krav over for de erhvervsmæssige havneaktiviteter.

 9.2 Rekreative havne

For at udnytte de mangeartede kvaliteter, som havnene i kommunens øvrige byer bidrager med, er havnene i Strandby og Sæby udpegede som havne med mulighed for lettere erhverv, butikker, boliger og rekreative funktioner.

Kommunens øvrige havne er udpegede som rekreative havne.

Udpegningen af rekreative havne og havne med blandede funktioner skal understøtte mulighederne for at skabe liv, oplevelser og flere aktiviteter på havnene til gavn for både byens borgere og turister. Udpegningen skal samtidig understøtte det eksisterende bymiljø, muligheden for at opføre attraktivt beliggende boliger, indretning af specialbutikker samt give mulighed for at udnytte nærheden til vandet.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000