Kommuneplan 2015

8. Friluftsliv

8.1 Friluftsaktiviteter uden for byerne

For at understøtte mulighederne for et alsidigt friluftsliv skal områder uden for byerne, herunder kyst- og naturområder, kunne anvendes til friluftsaktiviteter og natur- og kulturarrangementer.  Områderne skal dermed kunne bruges til aktiviteter ud over almindelig færdsel og ophold. Aktiviteterne kan være midlertidige eller tilbagevendende aktiviteter som særlige motionstilbud, rollespil og lignende.

For at muliggøre og understøtte de forskellige former for aktiviteter kan der etableres anlæg, som f.eks. primitive eller alternative overnatningsfaciliteter, redskaber til motion, mountainbikeruter, formidling eller midlertidige scener. For at tage hensyn til kvaliteterne i kystområder eller værdifulde natur- og landskabsområder skal aktiviteter og anlæg indpasses efter de konkrete forhold.

I forhold til muligheder for særlige aktiviteter på enkelte strande henvises til retningslinjerne for strandparker.

 


 

8.2 Anvendelse af søer og vandløb til sejlads og fiskeri

For at bidrage til en variation i friluftsoplevelserne skal de søer og vandløb, der er egnede til sejlads eller fritidsfiskeri kunne bruges hertil. Der må sejles med småfartøjer uden motor. Bådene skal sættes i og tages op af vandet på de anviste landingssteder.

Specifikke regler for de enkelte vandløb er fastsat i vandløbsregulativerne.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000