Kommuneplan 2015

5. Camping

5.1 Campingpladser

For at understøtte eksisterende byer eller eksisterende større ferie- og oplevelsescentre skal nye campingpladser etableres i forbindelse med eksisterende større byer, større sommerhusområder eller større ferie- og oplevelsescentre. For at opretholde offentlighedens muligheder for at have adgang til kysterne og fastholde udsynet til havet skal nye kystnære campingpladser etableres fra kysten og ind mod land, så der inddrages mindst muligt af den åbne kyststrækning.

Udvidelse af eksisterende kystnære campingpladser skal ske bag eksisterende campingpladser, medmindre de konkrete, lokale forhold ikke gør det muligt.

 


 

5.2 Autocampere

For at imødekomme en øget efterspørgsel efter egnede arealer til ophold med autocampere kan der etableres arealer til autocampere på eller ved udvidelse af eksisterende campingpladser. Arealer til autocampere kan også etableres ved særlige arealudlæg tilegnet autocampere i eller i tilknytning til byer eller på rekreative havnearealer.

Redegørelse

Autocamperne udgør et stadigt større tilskud til områdernes handelsomsætning, og efterspørgslen efter egnede arealer til autocampere har de senere år været stigende. Pladser hertil indrettes med særligt henblik på at servicere autocampere; dvs. med en vis grad af selvbetjeningsmulighed og med egnet indretning af el, vand, affalds- og toiletfaciliteter.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000