Kommuneplan 2015

20. Sommerhusområder


20.1 Sommerhusområder

For at sikre, at sommerhusområderne fortsat kan udgøre rekreative områder nær kysten, skal eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen fastholdes. 

Inden for kystnærhedszonen må der ikke ske nyudlæg af sommerhusområder. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse i tilknytning til eksisterende sommerhusområder eller eksisterende større ferie- og oplevelsescentre, hvis natur- og landskabsinteresser gør det muligt.

For at opretholde og forbedre den offentlige adgang til kysten skal der etableres velfungerende stisystemer og gode adgangsforhold til stranden fra sommerhusområderne. Det skal desuden sikres, at der i de sommerhusområder, der har fællesarealer til rådighed, kan etableres fællesfunktioner som for eksempel legeplads, affalds- og toiletfaciliteter. 

Desuden er det vigtigt ikke at bygge for tæt, så områderne fastholder en åben karakter, men også af hensyn til muligheden for etablering af nedsivningsanlæg i de områder, der ikke er kloakerede. Den åbne karakter opnås bl.a. ved at udstykke grundene tilpas store, ved at udlægge fællesarealer og friholde arealer imellem udstykningsområderne for bebyggelse.

  

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000