Kommuneplan 2015

1. Antenner og master

   

1.1 Antenner og master

For at borgere og virksomheder har bedst mulig mobil- og bredbåndsdækning overalt i kommunen, skal der gives mulighed for at opsætte antenne- og sendeanlæg. Antenne- og sendeanlæg skal så vidt muligt placeres på eksisterende master og bygningsanlæg. Hvis samme dækning ikke kan opnås ved placering på eksisterende anlæg, kan kommunen give tilladelse til en anden placering efter nærmere afvejning af natur-, landskabs- og nabointeresser.

Kommunen vil i nødvendigt omfang stille kommunale arealer/høje bygninger til rådighed for opsætning af antenner.

Redegørelse

Ejere af høje bygninger og master til telekommunikation skal give tilladelse til opsætning af nye antenner på deres bygninger, konstruktioner eller master, medmindre der foreligger tekniske hindringer. Ved tekniske hindringer forstås radiotekniske hindringer, konstruktionstekniske hindringer eller særlige sikkerhedsforskrifter. Lovgivningen giver kommunen mulighed for at udstede påbud om, at en ejer skal give adgang til opsætning af antenner på master og bygninger.


Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000