Kommuneplan 2015

19. Solenergi

19.1. Anlæg på bygninger – tag/facade

For at understøtte en bæredygtig udvikling og fremme brugen af vedvarende energikilder kan solceller og solvarmeanlæg opsættes på bygninger i byzone og sommerhusområder.

For at fastholde bevaringsværdige bygningers karakteristiske og arkitektoniske udtryk kan der som udgangspunkt ikke opsættes anlæg på bevaringsværdige bygninger i kategori 1-4 eller på tegltage i områder udpeget til værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen.

Kommunen lægger vægt på, at anlæg er antirefleksbehandlede og opsættes i kvadratiske eller rektangulære former, så bygningen med solenergianlæg fremstår med et harmonisk indtryk.

 


 

19.2 Anlæg på terræn

For at understøtte en bæredygtig udvikling og fremme brugen af vedvarende energikilder kan der etableres større fælles solenergianlæg på terræn i byzone og sommerhusområder til forsyning af flere husstande eller boligforeninger.

I de udlagte erhvervsområder kan der desuden opsættes større anlæg som supplement til en virksomheds hovedaktivitet.

Definition af solceller og solvarmeanlæg

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000