Kommuneplan 2015

16. Lavbund

16.1 Lavbundsarealer

Formålet med retningslinjen for lavbundsarealerne er at sikre, at der ved byggeri og anlæg tages højde for en vandstandsstigning i områder, hvor en genopretning af vådområder kan blive aktuel.

Ved byggeri og anlæg på lavbundsarealer skal der tages højde for en eventuel vandstandsstigning.

Redegørelse

Lavbundsarealer er arealer, der er naturligt våde, hvis der ikke drænes. Kommuneplanen skal udpege lavbundsarealer samt arealer, hvor det er muligt at etablere vådområder. Disse områder kaldes potentielle vådområder og er beliggende indenfor lavbundsarealer.

Formålet med etablering af vådområder er at reducere miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor fra landbrugsområder og at øge områdernes naturkvalitet. Genopretning af vådområder består i at genskabe den naturlige vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning. Nogle steder vil geologiske eller kulturhistoriske interesser betyde, at områderne ikke kan oversvømmes, da disse interesser kan vægte højere.

I Frederikshavn Kommune er der ikke krav om vådområdeprojekter, og kommunen har ikke planlagt øvrige vådområdeprojekter. Der er derfor ikke p.t. udpeget potentielle vådområder i kommuneplanen.

 

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000