Kommuneplan 2015

12. Kysten

12.1 Badevand

Der er gode muligheder for at bade i havet de fleste steder langs Frederikshavn kommunes ca. 105 km lange kyststrækning. Kommunen kontrollerer løbende badevandskvaliteten på udvalgte strande langs hele kysten for at sikre, at badegæster får en god oplevelse.

 12.2 Strandparker

For at give øgede muligheder for friluftsaktiviteter på strandene i Frederikshavn kommune udlægges bynære strandparker på en del af Skagen Sønderstrand, på Palmestranden i Frederikshavn og på en del af Sæby Nordstrand. Inden for strandparkerne kan der i højere grad end på de øvrige dele af strandene gives muligheder for arrangementer og etablering af mindre anlæg.

Redegørelse

Strandene i Frederikshavn Kommune skal bevares i en så naturlig tilstand som muligt. I de bynære strandparker ønsker Frederikshavn Kommune at give bedre muligheder for friluftsaktiviteter end på de øvrige strande. Det kan eksempelvis være sportsarrangementer eller andre arrangementer af kort varighed. Ligeledes er der i disse strandparker bedre mulighed for at få tilladelser til anlæg som toilet, omklædning, boder, telte m.m. På Skagen Sønderstrand forudsætter opstilling af boder eller lignende dispensation af Fredningsnævnet, jf. fredningskendelsen.

Formålet med strandparkerne er at differentiere brugen af strandene, idet brugergruppernes forskellige ønsker til strandene nogle gange giver anledning til konflikter. Med strandparkerne ønsker Frederikshavn Kommune at synliggøre, hvor man kan forvente flere aktiviteter.

 12.3 Adgangsforhold til kysten

For at opretholde og forbedre den offentlige adgang til kysten skal adgangen til kysten sikres og forbedres inden for kystnærhedszonen.

Desuden skal der arbejdes for at forbedre parkeringsforholdene, især ved kommunens 3 strandparker.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000