Kommuneplan 2015

11. Kolonihaver

11.1 Kolonihaver

For at sikre bybefolkningen muligheder for havedyrkning, rekreation og et særligt socialt fællesskab i fritiden skal eksisterende dag- og kolonihaver fastholdes. Hvis der opstår et behov for nye kolonihaver, skal de ligge i byzone med let adgang fra etageboligområder og så vidt muligt tilgængelige via kollektiv trafik.

Nye kolonihaver skal have en størrelse på mindst 400 m2 med mulighed for en bebyggelse, der ikke overstiger 40 m2. Daghaver skal have en størrelse på mindst 200 m2 med mulighed for en bebyggelse på 8 m2.

For at understøtte, at kolonihaveområder også udgør et rekreativt tilbud for dem, der ikke ejer haverne, skal det sikres, at fællesarealer og stier i kolonihaveområder kan benyttes af offentligheden.

Kolonihaver kan ikke anvendes til helårsbeboelse.

Definition af en kolonihave og en daghave

Redegørelse

I Frederikshavn Kommune findes i dag kolonihaveforeninger fordelt på 6 lokaliteter, 5 kolonihaveområder i Frederikshavn (Kæret, Flade Enge, Lille Bangsbo, Hørkær Mose og dyrekolonien Krogen) og én i Skagen. Derud over er der udlagt ét område i Sæby til kolonihaver. Se placeringen af kolonihaveområderne på kommuneplanens kort.

Alle eksisterende kolonihaver er udpegede som varige. Derudover findes et område ved Kjeldgårdsvej i Sæby, der er udlagt til dag- og kolonihaveformål, men ikke ibrugtaget.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000