Kommuneplan 2015

Natur og landskaber

Den langstrakte Frederikshavn kommune byder på rigt varierede landskaber og enestående naturoplevelser. Skagens Odde, Råbjerg Mile og Hulsig Hede er helt særlige på både dansk og europæisk plan, og kommunen rummer også andre perler. Det forpligter. De helt særlige landskaber og naturområder skal bevares og beskyttes.

Kysten og landbrugslandet har altid været grundlag for at bo og leve her. Det sætter stadig sit præg på vores identitet. Udviklingen fortsætter, og naturen og landskaberne skal også fremover danne grundlag for bosætning og investeringer.

Benyttelse af natur og landskaber

Frederikshavn Kommune vil fremme brugen af naturen og landskaberne til både bosætning, erhverv og fritidsaktiviteter, fordi det skaber kvalitet og muligheder for mennesker og virksomheder. Derfor vil Frederikshavn Kommune understøtte nye idéer og veje dem mod forskellige hensyn. Det kan være hensyn til naturbeskyttelse, til landskaber eller til kysten. Selvom her er god plads, kan ikke alt lade sig gøre. Der skal altid prioriteres mellem ønsker og interesser. Flere steder i kommunen er der områder, som har nogle helt særlige landskabstræk eller naturværdier. Udover Skagens Odde, Råbjerg Mile og Hulsig Hede er det for eksempel Pikkerbakkerne og strandengene ved Stensnæs. På trods af ønsket om at udnytte alle kommunens potentialer fuldt ud skal disse steder holdes helt fri for anlæg og bygninger.

Frederikshavn Kommune værdsætter naturområderne og vil derfor gerne bevare og udvikle områdernes høje kvalitet. Der skal være sammenhæng i naturområderne, så dyr og mennesker kan færdes i naturen over lange stræk. Der skal være biologisk mangfoldighed med gode levesteder for dyr og planter. Der skal være mange forskellige typer natur. Der er især fokus på den nordlige halvdel af kommunen. Her ligger de særprægede naturområder, som har national og international værdi.

Frederikshavn Kommune vil udarbejde en naturpolitik om udviklingen af vores naturområder og det samspil, der skal være mellem naturen og menneskers brug af den.

Virksomheder i landskabet

Nogle erhverv hører til på landet. Landbruget er et markant element i landskabet, og det er en vigtig del af fødevarevækstsporet. Det er især i den sydlige og vestlige del af kommunen, vi finder landbrugets produktion af fødevarer. Derfor vil Frederikshavn Kommune især skabe gode udviklingsmuligheder for landbruget i dette område. Det betyder, at landbrugets interesser får høj prioritet i forhold til andre interesser.

Frederikshavn Kommune vil understøtte, at der indføres nye former for produktion og teknologi i landbruget. Dels fordi det udvikler landbrugserhvervet. Dels fordi det mindsker landbrugets belastning af naturen.

Energiproduktion er en anden produktion, der præger landskabet.

Vindmøller, biogasanlæg, solceller og solvarmeanlæg kan ofte ses vidt omkring. Placering af disse anlæg kræver overvejelser, som forener hensyn. På den ene side hensynet til, at anlægget producerer så meget energi som muligt og så effektivt som muligt. På den anden side hensynet til landskabet og naturen. Derfor skal anlæggene udformes, så de passer æstetisk ind i landskabet.

Oplevelser i naturen og landskabet

Naturen og landskabet rummer ikke blot landbruget. De er også udgangspunkt for oplevelser og friluftsaktiviteter. Skove er populære mål for ture og bidrager til de rekreative værdier i en by. Skove er også gode for grundvandet, og derfor forbedrer Frederikshavn Kommune mulighederne for at plante ny skov, hvor der er behov for at beskytte grundvandet.

Kommunens helt særlige landskaber, naturområder og værdifulde kulturmiljøer giver nogle særlige muligheder, og de tiltrækker både danske og internationale gæster. Råbjerg Mile, Grenen, Hulsig Hede, Pikkerbakken og de mange gode strande giver helt særlige naturoplevelser. Der og mange andre steder i kommunen er der basis for rekreative og kulturelle aktiviteter og oplevelser året rundt. Både de traditionelle og de helt nye og anderledes aktiviteter. Frederikshavn Kommune vil støtte mulighederne for at udnytte potentialerne forretningsmæssigt. Det er en del af oplevelsesvækstsporet.

Samspil mellem byen, naturen og landskabet

Mennesker trives i nærheden af natur og smukke landskaber. Campingpladser, sommerhusområder og ferie- og oplevelsescentre får særlig værdi, når de ligger tæt ved naturen. Veje og stier bidrager til oplevelser, når de bringer os ud til eller går gennem natur og storslåede landskaber. Frederikshavn Kommune arbejder for, at der skal være gode adgangsveje til strande og andre naturområder.

Byer, der ligger tæt på natur og landskaber, har noget særligt over sig. Det øger kvaliteten i befolkningens hverdagsliv. De fleste byer i Frederikshavn kommune har natur og landskaber af høj kvalitet som nærmeste nabo. Det drages der fordel af, når byer og boliger udvikles, - både til gavn for dem, der allerede bor her, og i indsatsen for at tiltrække nye borgere. Ved udviklingen af byer inddrager Frederikshavn Kommune derfor landskabet på en måde, så det giver ekstra kvalitet til nye boligområder samtidig med, at landskabets særlige karakter så vidt muligt bevares.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000