Kommuneplan 2015

Kyst og fritid

Kystområderne i Frederikshavn kommune er enestående i Danmark og Europa. Kysten er mere end 100 km. lang og varieret. Der er badestrande af høj kvalitet. Der er særprægede landskaber. Der er områder med stilhed. Og der er byer med unikke bymiljøer. Alt dette løfter kystområderne ind i international klasse.

Det giver potentialer for helt særlige oplevelser og friluftsaktiviteter langs og nær ved kysten. De potentialer skal udnyttes. Udfordringen er at udnytte potentialerne klogt. Vi skal sikre, at oplevelserne er autentiske og foregår i respekt for de særlige kvaliteter, der netop gør områderne attraktive. Frederikshavn Kommune ser mange muligheder og understøtter, at gode idéer kan føres ud i livet.

Kysten giver også enestående særpræg til kommunens kystbyer. Frederikshavn Kommune udnytter kystens muligheder i by- og boligudviklingen ved at drage elementer fra kysten ind i byerne.

Tre strandparker

De fleste strande skal bevares som åbne, uberørte kyststrækninger. På tre strande tæt på byen skal der dog være plads til strandparker. Det giver nye muligheder for aktiviteter og gør strandene attraktive, især for unge og børnefamilier. De tre strande er Palmestranden i Frederikshavn, Sønderstrand i Skagen og stranden lige nord for Sæby havn. Strandparkerne kan bruges til mange forskellige aktiviteter, og man kan stille mobilt inventar op. Det kan for eksempel være liggestole, toiletter og redskaber til leg og motion. Tæt på stranden kan der være isboder og andre former for salg.

Aktiviteter i naturen

Både kysten og det åbne land i resten af kommunen skal bruges til at skabe nye muligheder for friluftsaktiviteter. Det kan være aktiviteter i landskab og skove, i søer og vandløb. Man får adgang til oplevelserne ad veje og stier. Der skal ikke blot være plads til den traditionelle form for færdsel og ophold, men også til nye former for arrangementer og oplevelser. Det kan være natur-, kultur- og motionsarrangementer. Nogle friluftsaktiviteter kræver særlige bygninger og anlæg. Man skal kunne bruge naturen aktivt, men nogle aktiviteter slider mere på naturen end andre. Derfor skal det være muligt at anlægge stier og lignende - for eksempel mountainbike-ruter, som leder mennesker derhen, hvor naturen kan tåle det. Det skåner naturen, hvor den er mere sårbar. Frederikshavn Kommune vil give mulighed for at etablere både midlertidige og permanente bygninger og anlæg. Det skal ske i respekt for behovet for at beskytte naturen og landskabet.

Overnatning og oplevelsescentre

Kommunens gæster overnatter i feriecentre og sommerhuse, på campingpladser, i autocampere og i lystbåde i havnene. Frederikshavn Kommune arbejder for, at mulighederne skal være mange og varierede, og at alle områder har en høj kvalitet.

Gæsterne på en campingplads eller i et ferie- og oplevelsescenter bruger lokale butikker og faciliteter. På den måde bidrager de til livet i en by, og derfor skal nye anlæg placeres, så de understøtter byerne bedst muligt. Nye campingpladser skal derfor ligge ved byer, mens nye ferie- og oplevelsescentre skal placeres i eller nær ved en større by, et større sommerhusområde eller et større, eksisterende center.

Mange sommerhuse i kommunen bruges kun af husets ejere og har på den måde en rekreativ funktion. Frederikshavn Kommune arbejder imidlertid for, at flere sommerhuse kan lejes af kommunens gæster. Det kræver ofte, at huset får en højere standard, og kommunen vil give mulighed for eventuelt at udvide sommerhuse i de eksisterende sommerhusområder.

Fritid i byen

Både gæster og kommunens indbyggere tilbringer fritid i byen. Derfor skal mulighederne for at slappe af, opleve og være aktiv tages med, når der arbejdes med byudvikling. Byernes værdifulde kulturmiljøer giver potentiale til at skabe oplevelser. Når Frederikshavn Kommune planlægger for byerne, skal der gives mulighed for at udnytte dette potentiale.

For byens indbyggere bidrager kolonihaver til mangfoldighed i fritidslivets muligheder. De eksisterende kolonihaver skal bevares, og der kan gives plads til nye, hvis der viser sig behov for det.

Anlæg langs kysten

Kysten er ikke bare et rekreativt naturområde. Mange af kommunens byer er placeret ved kysten, og havnene er markante anlæg langs kysten. Her har fiskerierhvervet sin base og udgør en stor del af kommunens fødevareproduktion. Her produceres energi og udstyr til energiproduktion. Og her er udgangspunktet for hele den maritime branche. Frederikshavn Kommune vil udnytte sin beliggenhed ved kysten og prioriterer derfor udvikling af havnene og anlæg til energiproduktion højt.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000